Το “φαινόμενο” του ατταπουλγίτη στο ριζικό σύστημα φυτών, δέντρων και αμπελιών με ένα απλό πείραμα

Πείραμα με ατταπουλγίτη και αποτελέσματα στη ρίζα

10-6-19 έγινε φύτευση πιπεριάς σε δοχείο, το οποίο χωρίσαμε στη μέση, και στη αριστερή πλευρά κάναμε ενσωμάτωση 200γρ. μεσαία κοκκομετρία ατταπουλγίτη, ενώ στην δεξιά όχι.

Δύο χρόνια αργότερα, 3-9-21, θα δούμε τις διαφορές στο ριζικό σύστημα μεταξύ των δυο πλευρών.

small_c_popup.png

Γίνετε μέλος της ομάδας μας στο Facebook